BIOdynamický statek Bemagro: bio ve vratných skleničkách | Lovime.bio

BIOdynamický statek BEMAGRO: bio ve vratných skleničkách

Téměř dva tisíce hektarů ekologicky obhospodařované půdy, desítky zaměstnanců, stovky hovězího dobytka a tisíce litrů mléka denně. To je biodynamický statek Bemagro v jižních Čechách. Kromě mléka, tvarohu, jogurtů a dalších mléčných výrobků (ve vratných skleničkách!) tu dostanete i zeleninu a bylinky – vše samozřejmě v kvalitě bio.

Ze státního statku biodynamický

Na počátku byl ale státní statek, z nějž v roce 1994 vznikla akciová společnost Bemagro se sídlem v Malontech, vesnici na okraji Novohradských hor, nedaleko rakouských hranic.

Hospodaření ve vysoké nadmořské výšce, v kopcovité krajině plné lesů a mokřadů, nikdy nebylo úplně snadné. Drobná políčka, meze a remízky se po válce přeměnily v rozlehlé lány náchylné k vodní a větrné erozi, dramaticky ubylo některých druhů rostlin a živočichů a jiné se zase přemnožily, nasadily se pesticidy a umělá hnojiva. Ten příběh znáte.

K rozhodnutí zkusit to jinak docházeli noví majitelé postupně – nejprve hledali, jak se starat o dojnice a telata lépe než jak bylo (a je) zvykem ve velkochovech. Uvažovali, proč se někdy zvířatům a plodinám daří a jindy ne. Četli knihy, hovořili s přáteli… Výsledkem je ekologické a biodynamické hospodářství, kde se chová jen tolik zvířat, na kolik vystačí pastviny, namísto chemických přípravků a minerálních hnojiv se využívají biodynamické preparáty.

V ekologickém režimu se tu hospodaří už více než deset let, poslední čtyři roky navíc s biodynamickým certifikátem Demeter. Statek také získal ocenění Bartákův hrnec pro nejlepšího ekologického zemědělce za rok 2015.

V létě pastva, v zimě zdravotní vycházky

Nejvýznamnějším provozem je v Bemagru velkochov dojnic na farmě v Meziříčí. Více než 300 krav tu žije v kravínech, které zvířatům zajišťují dostatek prostoru, čerstvého vzduchu a přirozeného světla.

Krávy chodí samozřejmě také ven – od jara do podzimu jsou na pastvě, v zimním období se těší ze „zdravotních vycházek“, kdy jim pastviny v okolí slouží jako výběh. Nemocná zvířata se léčí pokud možno bez použití antibiotik, telata jsou ponechávána u matek delší dobu než v klasických velkochovech.

Farma pro masný skot se nachází o kus dál v Malontech. Život zdejších zhruba 60 krav a jejich telat i dvou býků se nejvíce podobá životu zvířat v přírodě. Telata žijí na pastvině se svojí matkou až do podzimu, kdy kráva pomalu ztrácí mléko. Zvířatům mléčného ani masného plemene se neodstraňují rohy, což je jinak ve velkochovech běžné – rohy se odstraňují už telátkům, a to tak, že se vypálí místo, kde mají rohy růst. To je pro zvířata samozřejmě bolestivé a rohy navíc slouží také k vzájemné komunikaci mezi zvířaty ve stádě.

Tvaroh, tuřín, tymián

Biomléko z Bemagra ovšem nenašlo v České republice dostatečný odbyt, a tak většina z něj směřuje do sousedního Německa. Proto se na farmě rozhodli vybudovat vlastní mlékárnu.

Dnes se tu v budově navržené ve stylu organické architektury vyrábí šetrně pasterované mléko, tvaroh, jogurty, zákys, kefír, čerstvé i zrající sýry a tvarohové pomazánky. Kromě sýrů je vše baleno ve vratných skleněných obalech.

Mlékárna začala fungovat v roce 2016 a hned v roce 2017 získala dvě ocenění: zdejší mléko zvítězilo v soutěži „Chutná hezky. Jihočesky“ a tvaroh z Bemagra získal cenu na Festivalu sýr v Mikulově. Co se týče zeleniny, původně široký sortiment se postupně zúžil na druhy, které dobře prospívají ve zdejších podmínkách: jedná se zejména o mrkev, červenou řepu, pastinák a petržel. Jinak se na zdejších pozemcích pěstují především krmné plodiny pro zvířata, ale také obilí, pohanka a brambory. A protože zdejší stáda krav potřebují spoustu jídla, k farmě náleží také mnoho hektarů luk a pastvin.

Jak zvládnout sucho a přívalové deště?

V Bemagru je půda nejcennějším bohatstvím a podle toho se s ní také nakládá.

Svažité pozemky a poměrně velký roční úhrn srážek, které čím dál častěji přicházejí formou přívalových dešťů, vyžadují především ochranu před vodní erozí.

Plodiny se pěstují na menších výměrách. Na svažitých pozemcích se budují meze, které navíc zadržují vodu v krajině. Cíleně tu vysazují remízky, biokoridory a aleje podél cest, které jsou útočištěm mnoha druhů organismů, poskytují stín a působí také jako větrolamy.

Protože nechtěli jen přihlížet postupnému vysušování krajiny, vybudovali lidé z Bemagra několik tůní a starají se také o zdejší mokřady. Cílená péče o krajinu tu však neprobíhá „jen“ ve jménu péče o půdu, ale také proto, aby zdejší krajina byla krásná a aby v ní bylo dobře všem, kteří tu žijí nebo třeba jen procházejí.

Na biojarmarku, který se koná 19. října 2019 na dvoře Národního zemědělského muzea v Praze, máte možnost si u stánku Bemagra nakoupit pestrou škálu jejich BIO a DEMETER mléčných výrobků. A od letošního roku je můžete ochutnat i kdekoliv v republice – distribuuje je firma Country Life.

Koukněte na webovky: www.bemagro.cz

 

Pro PRO-BIO LIGU zpracovala Kateřina Kotěrová