BIOdynamický statek BEMAGRO

Téměř dva tisíce hektarů ekologicky obhospodařované půdy, desítky zaměstnanců, stovky hovězího dobytka a tisíce litrů mléka denně. To je biodynamický statek Bemagro v jižních Čechách. Kromě mléka, tvarohu, jogurtů a dalších mléčných výrobků tu dostanete i zeleninu a bylinky – vše samozřejmě v kvalitě bio.

Na počátku byl ale státní statek, z nějž v roce 1994 vznikla akciová společnost Bemagro se sídlem v Malontech, vesnici na okraji Novohradských hor, nedaleko rakouských hranic. Hospodaření ve vysoké nadmořské výšce, v kopcovité krajině plné lesů a mokřadů, nikdy nebylo úplně snadné. Drobná políčka, meze a remízky se po válce přeměnily v rozlehlé lány náchylné k vodní a větrné erozi, dramaticky ubylo některých druhů rostlin a živočichů a jiné se zase přemnožily, nasadily se pesticidy a umělá hnojiva. Ten příběh znáte. K rozhodnutí zkusit to jinak docházeli noví majitelé postupně – nejprve hledali, jak se starat o dojnice a telata jinak než způsobem obvyklým v tehdejších (i dnešních) velkochovech. Uvažovali, proč se někdy zvířatům a plodinám daří a jindy ne. Četli knihy, hovořili s přáteli… Výsledkem je ekologické a biodynamické hospodářství, kde se chová jen tolik zvířat, na kolik vystačí pastviny, namísto chemických přípravků a minerálních hnojiv se využívá znalost osevních postupů i kosmických rytmů, půdní úrodnost je podporována používáním biodynamických preparátů. V ekologickém režimu se tu hospodaří už více než deset let, poslední tři roky navíc s biodynamickým certifikátem Demeter. Statek také získal ocenění Bartákův hrnec pro nejlepšího ekologického zemědělce za rok 2015.

V létě pastva, v zimě zdravotní vycházky

Nejvýznamnějším provozem je v Bemagru velkochov dojnic na farmě v Meziříčí. Více než 300 krav tu žije v kravínech, které zvířatům zajišťují dostatek prostoru, čerstvého vzduchu a přirozeného světla. Krávy chodí samozřejmě také ven – od jara do podzimu jsou na pastvě, v zimním období se těší ze „zdravotních vycházek“, kdy jim pastviny v okolí slouží jako výběh. Nemocná zvířata se léčí pokud možno bez použití antibiotik, telata jsou ponechávána u matek delší dobu než v klasických velkochovech. Farma pro masný skot se nachází o kus dál v Malontech. Život zdejších zhruba 60 krav a jejich telat i dvou býků se nejvíce podobá životu zvířat v přírodě. Telata žijí na pastvině se svojí matkou až do podzimu, kdy kráva pomalu ztrácí mléko. Zvířatům mléčného ani masného plemene se neodstraňují rohy, což je jinak ve velkochovech běžné – rohy se odstraňují už telátkům, a to tak, že se vypálí místo, kde mají rohy růst. To je pro zvířata samozřejmě bolestivé a rohy navíc slouží také k vzájemné komunikaci mezi zvířaty ve stádě.

Tvaroh, tuřín, tymián

Biomléko z Bemagra ovšem nenašlo v České republice dostatečný odbyt, a tak většina z něj směřuje do sousedního Německa. Proto se na farmě rozhodli vybudovat vlastní mlékárnu. Dnes se tu v budově navržené ve stylu organické architektury vyrábí šetrně pasterované mléko, tvaroh, jogurty, zákys, kefír, čerstvé i zrající sýry a tvarohové pomazánky. Kromě sýrů je vše baleno ve vratných skleněných obalech. Mlékárna začala fungovat v roce 2016 a hned v roce 2017 získala dvě ocenění: zdejší mléko zvítězilo v soutěži „Chutná hezky. Jihočesky“ a tvaroh z Bemagra získal cenu na Festivalu sýr v Mikulově. Co se týče zeleniny, původně široký sortiment se postupně zúžil na druhy, které dobře prospívají ve zdejších podmínkách. V jednohektarové Zahradě se pěstuje zelenina ze sazenic – najdete tu třeba zelí, kapustu a kedlubny, dále cibuli, pórek, celer, tuřín, salát a také bylinky. Další více než dva hektary polí jsou pak věnovány pěstování kořenové zeleniny, hlavně mrkve, červené řepy, pastináku a petržele. Jinak se na zdejších pozemcích pěstují především krmné plodiny pro zvířata, ale také obilí, pohanka a brambory. A protože zdejší stáda krav potřebují spoustu jídla, k farmě náleží především 1450 hektarů luk a pastvin.

Jak zvládnout sucho a přívalové deště?

V Bemagru je půda nejcennějším bohatstvím a podle toho se s ní také nakládá. Svažité pozemky a poměrně velký roční úhrn srážek, které čím dál častěji přicházejí formou přívalových dešťů, vyžadují především ochranu před vodní erozí. Plodiny se pěstují na menších výměrách. Na svažitých pozemcích se budují meze, které navíc zadržují vodu v krajině. Cíleně tu vysazují remízky, biokoridory a aleje podél cest, které jsou útočištěm mnoha druhů organismů, poskytují stín a působí také jako větrolamy. Protože nechtěli jen přihlížet postupnému vysušování krajiny, vybudovali lidé z Bemagra několik tůní a starají se také o zdejší mokřady. Cílená péče o krajinu tu však neprobíhá „jen“ ve jménu péče o půdu, ale také proto, aby zdejší krajina byla krásná a aby v ní bylo dobře všem, kteří tu žijí nebo třeba jen procházejí.

Karkulín až do domu

V současné době se statek soustředí zejména na stabilizaci nově rozjetých aktivit, existují ale i představy o ideální budoucnosti… Dlouhodobou vizí je výstavba jatek s masnou výrobou a také nových správních budov s kuchyní a jídelnou, obchodem a sálem pro setkávání lidí. Chybět by neměla ani kořenová čistírna odpadních vod a vedení podniku si momentálně láme hlavu nad tím, jak nejlépe zajistit zásobování farmy ekologickými zdroji elektrické energie. Energie lidská tu evidentně nechybí – výrobky z Bemagra dnes můžete koupit po celých jižních Čechách, ale také v Plzni či v Hradci Králové a samozřejmě v mnoha pražských prodejnách; loni navíc začal fungovat i e-shop. Čerstvá kapusta, bezinkový kefír nebo tvrdý sýr Karkulín tak můžou připutovat až k vám domů.

Koukněte na webovky: www.bemagro.cz

Na biojarmarku, který se koná 6. října na dvoře Národního zemědělského muzea v Praze, máte možnost si u stánku Bemagra nakoupit pestrou škálu jejich BIO a DEMETER mléčných výrobků. Od ostatních prodejců pak spoustu dalších dobrot, zeleniny, ovoce, vína, masných a pekařských výrobků. Články a pozvánky nejsou ani zdaleka tak voňavé a opojné jako realita 😉

Pro PRO-BIO LIGU zpracovala Katka Kotěrová