Martin Hutař: biokrál z Jeseníků farmaří na jižní Moravě | Lovime.bio

Martin Hutař: biokrál z Jeseníků farmaří na jižní Moravě

Martin Hutař je průkopníkem ekologického zemědělství v České republice. Spolumajitel firmy Probio ze Starého Města pod Sněžníkem navštívil jihomoravské Velké Hostěrádky poprvé na jaře 2007 – tehdy se zájmem koupit středně velkou farmu. Jako agronomovi přeškolenému na mlynáře mu totiž chyběl reálný kontakt s půdou.

„Představa farmy na rovinách jižní Moravy, kde vše roste mávnutím proutku, se změnila během okamžiku. Když jsme se blížili k Hostěrádkám, krajina se podezřele začala vlnit. Kopce mnohdy svažitější než v Jeseníkách. Přesto mě to neodradilo a farmu jsem koupil. Společně se svým týmem jsme ji pojmenovali VH Agroton a letos přejmenovali na Ekofarma Probio s.r.o. Velké Hostěrádky,“ říká Martin Hutař.

Během dvou let přešli na ekologické zemědělství. Hospodaření v úplně jiných podmínkách, než bylo podhůří Kralického Sněžníku, bez kontinuity, potřebných zkušeností a znalostí, nebylo jednoduché. Kraj mezi Ždánickým lesem, Kyjovem, Hodonínem je poměrně kopcovitý – zdejší hospodáři se proto musejí potýkat s vodní i větrnou erozí, přívalovými srážkami či delším obdobím sucha s vysokými teplotami.

Špalda, oves, čirok… zblízka a bez chemie

I přes nelehké vnější podmínky se ekofarmě daří: na 365 ha orné půdy tu pěstují plodiny, které zpracovává mateřská firma Probio ve svých mlýnech – od pohanky přes špaldu a oves až po čirok, stále oblíbenější mezi celiaky. Na zdejších polích roste také biosivo (jetel inkarnát, hrách, peluška) a další plodiny, které mají vliv na úrodnost půdy, kterou zároveň chrání erozí. Zkoušejí tu i různé technologické postupy pěstování, které umožňují šetřit vláhou či eliminovat již zmiňovanou erozi.

Své znalosti a zkušenosti Martin Hutař rád předává dál, s farmou proto vstoupil do programu Ministerstva zemědělství – Demofarmy. Již čtvrtým rokem tak v Hostěrádkách pořádají dny otevřených dveří, na kterých si farmáři předávají zkušenosti s hospodařením v ekologickém zemědělství. Navíc si tu firma Sonnentor pronajala kousek pole a propaguje pěstování bylinek na českých polích – přijet sem můžete třeba na Sluneční bylinkobraní.

Své znalosti předává dál

Jednou z původních myšlenek Martina Hutaře a jeho přátel bylo zajistit následovníky, kteří by pokračovali v rozvoji ekologického zemědělství. Skvělé je, že se to daří. Před časem například začali spolupracovat s Farmářskou školou, která na farmě uspořádala několik kurzů.

Odbornou mezeru zaplnila nedávno vzniklá poradenská firma Czech organics s.r.o., která v krátké době rozběhla mnoho zajímavých aktivit. Jednou z nich je účast v mezinárodním projektu, v jehož rámci se osm zemědělců z Velkých Hostěrádek spojilo a začalo spolupracovat v oblasti ochrany a podpory ptačích populací. V plánu mají jihomoravští zemědělci také vzájemné sdílení zkušeností, společný nákup osiv, skladování či prodej produkce.

Osobnost Martina Hutaře a argumenty ve prospěch ekologického zemědělství společně s demonstračními akcemi postupem času způsobily, že okolí Velkých Hostěrádek v Jihomoravském kraji postupně mění zemědělskou činnost z konvence na ekologickou formu. „Těší mě, že farmáři se vydávají cestou ekologie, což je pro mě celoživotní cesta a vlastní vnitřní filosofie,“ dodává Martin Hutař.

Sociální podnik vyrábí biodžemy

Martin Hutař jde stále dále. Nejen že s přáteli v roce 2014 založil neziskovku Veselá biofarma, díky níž zachránil chátrající pětihektarový areál bývalého družstva a kde nyní roste mnoho stromů a vinohrad, a hlavně se tam konají různé projekty propagující ekologické zemědělství. Velký zlom nastal, když před dvěma lety přišel mladý manželský pár se zájmem v areálu založit sociální podnik. Vznikl tak Jasan s.r.o., který zaměstnává několik osob se zdravotním handicapem.

Lidé z Jasanu postupně zúrodňují každý kousek na farmě, pěstují biozeleninu a bioovoce. „Pochmurný brownfield se stal farmou, která je živá, pestrá, plná krásné přírody a výrobních plodin. V nově otevřené výrobně vznikají biodžemy, pesta nebo sirupy, které lze koupit na místě,“ uzavírá Martin Hutař.