Agrofyto – hospodaření ve stopách předků

Přinášíme vám článek České technologické platformy pro ekologické zemědělství – v rámci série Příběhy ekologických zemědělců aneb Kde se rodí bio zavítali na Valašsko, kde už od roku 1998 ekologicky hospodaří ekofarma Agrofyto.

Ekofarma Agrofyto se specializuje na chov mléčného a masného skotu.

Vydejte se s námi na české a moravské biofarmy. Seznamte se s farmáři, kterým záleží na krajině, ve které žijí, a na kvalitě produktů, které vyrábějí. Poznejte skvělé chutě domácích sýrů, vín, zeleniny, mléčných a masných výrobků a jiných jídel. Zveme vás na výlet na místa, kde stojí za to zastavit se a inspirovat se příběhem místních sedláků. Možná dostanete chuť vydat se k nim sami na ochutnávku nebo na rodinnou dovolenou. Vítejte tam, kde se farmaří s láskou. Tam, kde s úctou k přírodě a krajině vsadili na bio hospodaření.

Motto hospodářství: Naším cílem je údržba krajiny a přirozeného života v ní.

Ekofarma Agrofyto leží v malebné vesnici Lidečko v hornaté oblasti Valašska. Částečně hospodaří také v chráněné krajinné oblasti Beskydy, která vyžaduje specifickou ochranu vzácných druhů flóry i fauny, a tak ekologický způsob hospodaření je zde vůbec nejvhodnější. Hospodaří od roku 1995, od roku 1998 ekologicky, protože to považují za přirozený způsob života a hospodaření.

Na ekofarmě Agrofyto zpracovávají sýry ve vlastní minimlékárně.

Zdravé produkty biochovu

Farma se zaměřuje na chov mléčného a masného skotu s produkcí mléka a masa v kvalitě BIO. Mléko i maso z Agrofyto má certifikaci BIO. Menší množství produkce masa se zpracovává ve vlastní bourárně. Vyzrálé hovězí maso je vakuově baleno a putuje ke konečnému zákazníkovi stejně jako zpracované mléko ve formě sýrů a tvarohu či pasterované plnotučné mléko. Větší množství biomléka odebírá mlékárna Valašské Meziříčí, která ho zpracovává na biojogurty.

Od podzimu 2017 si část své mléčné produkce farma zpracovává ve své minimlékárně. Vyrábí se tu čerstvý sýr, tvaroh, tvarohové pomazánky a pasterizované BIO mléko. Přestože jsou mléčné výrobky vyrobeny z místního biomléka, jejich certifikaci farma teprve podstupuje, a prozatím tedy nenesou označení BIO.

Školní děti si z exkurze na ekofarmu odnesou spoustu zážitků.

Exkurze

Na farmě Agrofyto se zaměřují i na osvětu v oblasti ekologického zemědělství směrem k žakům a studentům škol. V rámci exkurze si účastníci projdou hospodářství v Horní Lidči a mají příležitost vidět, co obnáší celoroční práce na farmě, od přípravy a skladování krmiv po každodenní péči o zvířata. Pod vedením sýrařky si také vyrobí jednoduchý tvarohový sýr s bylinkami. Součástí exkurze je i drobné občerstvení z mléčných produktů farmy.

Dvě otázky pro majitele farmy:

1/ Jakými ekologickými cestami se staráte o úrodnost půdy? Jak nahrazujete hnojiva používaná
v konvenčním zemědělství?
Úrodnost půdy zajištujeme zaoráváním hnoje nebo pěstováním rostlin, které na sebe vážou dusík. Dodáváme také živiny do půdy tím, že zaoráme její zelené části, jedná se o tzv. zelené hnojení. Nenecháváme půdu bez porostu, vždy pěstujeme meziplodinu (pohanka, jetel), takže se neodplavuje půda a obohacujeme ji o další živiny. Meziplodina je současně medonosnou rostlinou, čímž podporujeme biodiverzitu drobného hmyzu.

2/ Pokud je vaším cílem údržba krajiny a života v ní, jakými prostředky o krajinu pečujete?
Zachováváme remízky, meze, solitérní stromy i okraje polí. Udržujeme tak ráz krajiny. Krajinné prvky
pomáhají zadržet vodu v půdě, chrání před znečištěním povrchových i spodních vod, jsou útočištěm
mnoha druhů ptáků i hmyzu, stínem pro zvěř i náš dobytek. I udržování těchto prvků však vyžaduje
pravidelné zmlazování a naši každoroční péči.

I myslivecké spolky se zapojují do ochrany krajiny a osévají „myslivecká políčka“, aby tak rozbili
velké travní plochy a nabídli ukryt zvěři a podpořili biodiverzitu hmyzu. Ponecháváme močály a
prameniště.

I přes ekonomickou nevýhodnost obnovujeme travní porosty z důvodu provzdušněnosti půdy a
zadržování vody v půdě. Pokud je půda hodně utužená, tak i po travním porostu voda sjede a odteče
z krajiny, obnovou travních porostů se tomu chceme vyvarovat.

Zdroj: ©ČTPEZ 2018

Fotografie: archiv farmy Agrofyto