Vzdělávání a osvěta o ekologickém zemědělství v ČR | Lovime.bio

Vzdělávání a osvěta o ekologickém zemědělství v ČR

Tříletý projekt financovaný z dotačního titulu dotace pro NNO Ministerstva zemědělství realizovaný v letech 2017-2019.

Projekt je zaměřen na vybudování jednotného společného celorepublikového informačního, osvětového a propagačního “prostoru” pro EZ, který bude zpřístupňovat odborné informace; zpracované osvětové i propagační dokumenty; adresář s nabídkou bioprodukce; aktuality a avíza na zajímavé akce; pravidelně publikované články; osvětová videa aj. a dále zajišťovat poradnu i propojování s dalšími aktéry podobného směřování (např. hnutí Fair Trade, Ekocentra, EVVO) jak pro širokou veřejnost a zájemce o téma ekologického zemědělství a biopotravin, tak pro samotné aktéry ze sektoru EZ a odbornou veřejnost.

Cílem je tedy usnadnit všem laické i odborné veřejnosti i aktérům v EZ sektoru přístup k informacím a tím sjednotit, usnadnit a zlepšit provádění osvěty a propagace o ekologickém zemědělství a biopotravinách v ČR.

Specifické cíle

  • Vytvořit dlouhodobé propagační schéma ekologického zemědělství a jeho nástrojů, které povede ke zdůvěryhodnění systému EZ (např. pravidelně publikované články, odborné informace, propagační aktivity, krátká videa aj.)
  • Vybudovat jednotný rejstřík (knihovnu) osvětových a propagačních materiálů
  • Vytvořit uživatelsky přístupný a funkční adresář ekozemědělců a výrobců s nabídkou domácí bioprodukce, ideálně napojený na REP s průběžnou aktualizací základních dat, se zajištěnou dlouhodobou udržitelností (finančně i personálně) a jeho propagaci
  • Vytvořit kalendář všech akcí vážících se k EZ během roku a s jeho pomocí oslovovat veřejnost přímo akcemi v terénu
  • Propojit osvětové a propagační aktivity s dalšími aktéry
  • Propagovat a podporovat budování tohoto jednotného celorepublikového informačně – osvětovo – propagačního prostoru.

Vytvořila PRO-BIO LIGA v rámci projektu Vzdělávání a osvěta o ekologickém zemědělství v ČR podpořeného Ministerstvem zemědělství a za podpory společností KEZ o.p.s.