Starší projekty | Lovime.bio

Starší projekty

2013-2014  Alternativní potravinové systémy pro potravinovou suverenitu. Předkládaný projekt navazuje na tento projekt založený na rozvoji solidárních potravinových systémů, v jehož rámci bylo iniciováno 10 spotřebitelsko-zemědělských iniciativ založených na udržitelnosti, solidaritě a vzájemném partnerství po celé republice, byly vydány informační materiály o komunitou podporovaném zemědělství a zřízena webová stránka www.kpzinfo.cz.

2004-2013 – Informování spotřebitelské veřejnosti o biopotravinách a ekologickém zemědělství. Projekt navazuje na dlouholetou aktivitu organizace, která vytvořila a 9 let provozuje „Informačně – poradenské centrum“, sídlící v Toulcově dvoře. V září 2005 PRO-BIO LIGA spustila provoz informačních webových stránek www.biospotrebitel.cz , kde funguje propojení na IC přes virtuální poradnu, takže „přiblížila“ své kamenné IC s knihovnou veřejnosti a zintenzívnila tak své dosavadní osvětové aktivity. Výstupem projektu jsou vzdělávací a osvětové aktivity, publikace zaměřené na ekologické  hospodaření a šetrný přístup k životnímu prostředí.

2011-2013 – Komunitou podporované zemědělství pro Evropu. Projekt založený na předávání zahraničních zkušeností financovaný v rámci programu celoživotního vzdělávání Evropské Komise zahrnoval realizaci vzdělávacích aktivit pro dospělé týkající se komunitního zemědělství a udržitelné spotřeby. V jeho rámci v roce 2011-2012 organizace zrealizovala celkem 7 seminářů v ČR a 5 zahraničních exkurzí. V rámci projektu byly vydány informační materiály a publikace.

2012-2013 Ekoporadny Praha. Projekt ekoporadenství v Praze byl zaměřen na pořádání osvětových akcí na téma šetrné spotřeby a zemědělství a vydávání publikací na dané téma. V jeho rámci byly realizovány odborné semináře na téma šetrné zpracování ovoce a zeleniny, přírodní zahradničení, apod.

2011-2012 Naše školní biozahrada. Projekt navazuje na vzdělávací aktivity pro školní zahrady v oblasti přírodního zahradničení, který byl realizován v hlavním městě Praze. Jeho hlavním výstupem byl pilotně ověřená metoda celoškolního plánování a plán školní přírodní zahrady pro WZŠ Jinonice.

2009-2011 Bioškoly. Projekt také navazuje na starší projekt Bioškoly, jehož cílem byla osvěta o šetrném zdrojování potravin do školních jídelen v Praze a Středočeském kraji.

2009 – Bio – řešení pro člověka a přírodu. Navrhovaný projekt také navazuje na dřívější program EVVO vytvořený v rámci projektu Bio – řešení pro člověka a přírodu v jehož rámci byl vytvořen a realizován ekologický vzdělávací program o udržitelné spotřebě potravin.