Na bio do města

Projekt “Na bio do města” běží od července 2018 do konce roku 2019.

Hlavním smyslem je přiblížit biopotraviny a jejich dostupnost zvolené cílové skupině – dospělým osobám v Praze s vazbou k vaření (ideálně vedoucí školních kuchyní, provozovatelé restaurací, příp. zástupci médií zabývající se jídlem a potravinami).

V rámci projektu jsou řešeny 4 hlavní bloky aktivit:

  • kurzy vaření z biopotravin pro veřejnost
  • osvětové aktivity o ekologickém zemědělství a biopotravinách – projektové dny spojené s vařením nebo ochutnávkou biopotravin
  • beseda či setkání se zástupci médií k tématu biopotravin
  • video spot propagující spotřebu biopotravin

Realizované akce

Fotodokumentace z proběhlých akcí k dispozici zde.

Kurzy vaření z biopotravin

Kurz vaření v rámci Biojarmarku (5. a 6.10 2018) – pozvánka

Kurz vaření “Bio všemi smysly” pro vedoucí školních jídelen (25.4.2019) – pozvánka

 

 

Projektové dny na školách

Workshop “Skutečně veselé velikonoce” – MŠ Pohádka, Praha (16.4.2019) – pozvánka

Workshop “Příběh jídla” – ZŠ Vratislavova, Praha (5.6.2019)

Workshop “Příběh jídla” – ZŠ Mikulova, Praha (19.6.2019)

 

 

Projekt Na bio do města podpořilo Hlavní město Praha.