Informování o ekologickém a komunitou podporovaném zemědělství | Lovime.bio

Informování o ekologickém a komunitou podporovaném zemědělství

Projekt realizovaný v letech 2014-2015 v rámci programu dotace NNO Ministerstva zemědělství byl zaměřený na vzdělávací, osvětové a poradenské aktivity mezi tuzemskou veřejností a propagaci těchto témat formou podlinkové komunikace prostřednictvím sociálních sítí, webových stránek a PR.