Biojarmark Praha | Lovime.bio

Biojarmark Praha

Projekt, který navazuje na tradici Pražského biojarmarku na Toulcově dvoře, se snaží přiblížit spotřebitele se zemědělci a produkci biopotravin, přinést ekologické zemědělství do města a ukázat nejen jeho produkty, ale i lidi, kteří za ním stojí a péči kterou dávají krajině, zvířatům a zejména půdě.

Biojarmark není jen prodejní akcí, ale také vzdělávací a osvětovou událostí, která dětem i dospělým přibližuje svět ekologického zemědělství přímo ve městě.

Biojarmark se koná na dvorku Národního zemědělského muzea. Vytváříme zde prostor pro setkání ekologických zemědělců a lidí, kteří nakupují biopotraviny a zajímají se o šetrné zacházení s půdou a krajinou.

Výstupem projektu je organizace Biojarmarku včetně doprovodných aktivit a související propagace akce.

Organizace Biojarmarku byla poprvé podpořena v roce 2017 a od té doby se jej daří zrealizovat každoročně. Více informací o jednotlivých ročnících najdete na jeho vlastním webu Biojarmark.info.

Aktuálně je připravován pátý ročník, který se uskuteční v sobotu 2. října 2021.

 

Video z roku 2018:

Fotodokumentace roku 2018:

 

 

Realizaci akce finančně podporují Hlavní město Praha,  Ministerstvo zemědělství a kontrolní organizace KEZ o.p.s. a ABCERT AG.