Biojarmark Praha

Projekt, který navazuje na tradici Pražského biojarmarku na Toulcově dvoře se snaží přiblížit spotřebitele se zemědělci a produkci biopotravin, přinést ekologické zemědělství do města a ukázat nejen jeho produkty, ale i lidi, kteří za ním stojí a péči kterou dávají krajině, zvířatům a zejména půdě.

Biojarmark není jen prodejní akcí, ale také vzdělávací a osvětovou událostí, která dětem i dospělým přibližuje svět ekologického zemědělství přímo ve městě.

Biojarmark se koná na dvorku Národního zemědělského muzea. Vytváříme zde prostor pro setkání ekologických zemědělců a lidí, které nakupují biopotraviny a zajímají se o šetrné zacházení s půdou a krajinou.

Výstupem projektu jsou organizace dvou akcí v roce 2017 a 2018 a související propagace. O samotném biojarmarku se lze dočíst na jeho vlastním webu Biojarmark.info.

Projekt je v roce 2017 a 2018 podpořen Hlavním městem Praha.