Be part of CSA! – Zapoj se do KPZ | Lovime.bio

Be part of CSA! – Zapoj se do KPZ

Mezinárodní projekt realizovaný v letech 2015-2017 v rámci programu Erasmus+ byl zaměřený na vytvoření inovativního vzdělávacího programu pro neformální vzdělávání dospělých v oblasti komunitou podporovaného zemědělství v rámci programu Erasmus+ spolu se 3 zahraničními partnery. Cílem projektu bylo vytvořit vzdělávací program a související výukové materiály.

 V rámci projektu byly vytvořeny nástoje:

Výstupy ze 4 seminářů výukového programu:

Začínáme s KPZ

Zakládáme KPZ

Pěstujeme KPZ

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie, Ministerstva zemědělství a Hlavního města Prahy.