Způsob udělování bio certifikace | Lovime.bio

Způsob udělování bio certifikace

PoradnaKategorie dotazu: Ekologické zemědělstvíZpůsob udělování bio certifikace
Andrea Hrabalová Personál se zeptal před 2 roky

Dobrý den,

pracuji pro společnost Scuk.cz a ráda bych se zeptala, jak je to přesně s udělováním BIO certifikace. Má například každý takový certifikát nějaké registrační číslo a je určen pro konkrétní typ produktu, nebo se danému zemědělci/společnosti přidělí jen číslo kontrolní organizace? 

Ptám se proto, že spolupracujeme s mnoha zemědělci, kteří používají značku BIO a rádi bychom od nich měli tuto skutečnost doloženou. Nejsme si ale jisti, jestli bude stačit, když nám poskytnou kopii jen jednoho certifikátu, který bychom u nich měli uložený, či zda bychom po nich měli chtít unikátní certifikát ke každému jednomu druhu ovoce či zeleniny.

Byla bych vám skutečně vděčná, pokud byste nám mohli v této záležitosti poradit. Nejsem si už jista, kde bych měla tyto informace hledat.

Děkuji vám a přeji hezký víkend.

Kateřina Švecová

 

Děkujeme za zajímavý dotaz.

Způsob udělování bio certifikace
Každý certifikát má vlastní registrační číslo. Certifikát vystavený kontrolními organizacemi, které mají
smlouvu s MZe se musí řídit ve vztahu k vystavení certifikátu § 22 zákona č. 242/2000 Sb. v platném
znění. Zde je uvedeno, že Osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny a ostatního bioproduktu
(certifikát) vydá pověřená osoba (kontrolní organizace) s platností nejméně na jeden rok, nejdéle
však na 15 měsíců.  Certifikát má registrační číslo a je vystaven buď na jednotlivé bioprodukty nebo
biopotraviny (uvedeny v příloze k certifikátu), ale také na skupiny bioproduktů, např. ovoce, zelenina,
zrniny, nebo biopotravin, např. těstoviny, mléčné výrobky, nealkoholické nápoje, (uvedeny přímo v
certifikátu nebo v příloze k certifikátu). Každá ze 4 schválených kontrolních organizací pro ekologické
zemědělství má svůj systém pro vystavení certifikátu.
(V některých případech tedy může nastat situace, že má zemědělec certifikát vystavený na skupinu
bioproduktů, např. zeleninu, bez další specifikace jednotlivých druhů. V tomto případě však platí
dotační podmínka celofaremnosti a zemědělec nemůže souběžně obhospodařovat konvenční
pozemky. Výjimkou je situace, kdy zemědělec nečerpá dotace, pak platí pravidla zákona o
ekologickém zemědělství, který říká, že není povoleno pěstovat stejný druh plodiny v bio i konvenčním
režimu. V tomto případě může zemědělec některé druhy zeleniny pěstovat ekologicky a jiné druhy
konvenčně. Pak vstupuje do hry důvěra odběratele – pokud je se zeleninou spokojený a nechce
dodavatele měnit, má možnost si k zemědělci zajet a přesvědčit se o způsobu pěstování na místě.)

Bio kvalitu prokazuje platný certifikát
Obecně platí, že dodavatel s první dodávkou pošle i kopii certifikátu. Odběratel by si měl pohlídat,
zda jsou veškeré bio výrobky na certifikátu uvedeny. Pokud ne nebo certifikátu uplynula platnost je
nutno ihned dodavatele požádat o nový certifikát a do vyjasnění bio výrobky pozastavit nebo vrátit.
Kopii certifikátu si musí odběratel uložit. Pokud bude např. zákazník při koupi požadovat předložení
certifikátu, musí být podnikatel schopen mu ho ukázat.

Certifikace se týká i obchodníků
V případě, že hodlá subjekt s bioprodukty nebo biopotravinami obchodovat (uvádět je do oběhu)
musí se sám registrovat. Platí zásada, že ten podnikatel, který bio výrobky prodává, musí být
registrovaný na MZe a musí mít uzavřenou smlouvu s kontrolní organizací (platí i pro e-shopy). Při
prodeji podnik dokládá původ bioproduktu nebo biopotraviny vlastním certifikátem, který přiloží
k faktuře nebo dodacímu listu. Netýká se to zatím maloobchodu, jež prodává zboží konečnému
spotřebiteli, ten nepodléhá kontrole.

Zpracovala Andrea Hrabalová, červen 2019