Smí se v EZ hnojit hnojem z konvenčního zemědělství?

PoradnaKategorie dotazu: Ekologické zemědělstvíSmí se v EZ hnojit hnojem z konvenčního zemědělství?
Eva Čermáková Personál se zeptal před 10 měsíci

Nařízení EU 834/2007 o ekologickém zemědělství povoluje použití chlévské mrvy, močůvky či kejdy z konvenčního chovu k hnojení ekologických ploch, ovšem za podmínky jejich smísení s organickým materiálem z ekologického pěstování/chovu (ať již rostlinnými zbytky, nebo hnojivem živočišným). Poměr mísení není legislativně stanoven. Přesto však doporučujeme tento postup vždy konzultovat s příslušnou kontrolní organizací ekologického zemědělství, u níž je podnik registrován.