Lze u produktů z přechodného období používat značení biozebrou? | Lovime.bio

Lze u produktů z přechodného období používat značení biozebrou?

PoradnaKategorie dotazu: Značení potravinLze u produktů z přechodného období používat značení biozebrou?
Eva Čermáková Personál se zeptal před 4 roky

Produkty certifikovaných farem v přechodném období mohou být podle Nařízení 202/91 o EZ označovány odkazem na ekologický způsob produkce (např. logo EU pro biopotraviny, národní značka, nápis BIO/EKO), ovšem musejí být vždy označeny textem: “produkt z přechodného období na ekologické zemědělství” s tím, že tento text nesmí být zapsán barvou, velikostí a typem písma, které by byly výraznější než obchodní název produktu a v označení nesmí být slova “ekologické zemědělství” výraznější než slova “produkt z přechodného období na…”.

Na takovýchto výrobcích, jsou-li certifikovány jednou z českých kontrolních organizací (ABcert, Biokont, KEZ, o.p.s.), tedy může být česká biozebra, ovšem povinně s nápisem “produkt z přechodného období na ekologické zemědělství”. Typ písma nápisu je podle zákona 242/2000 Sb. “AvantGarGotItcTEECon”.

Zpracoval Jan Valeška, PRO-BIO LIGA, 16.6.2015