Jsou produkty, kde není česká zebra taky BIO? | Lovime.bio

Jsou produkty, kde není česká zebra taky BIO?

PoradnaKategorie dotazu: Značení potravinJsou produkty, kde není česká zebra taky BIO?
Eva Čermáková Personál se zeptal před 4 roky

Ano, jsou v kvalitě BIO. Jejich dovozce pouze produkty nerecertifikoval, tedy nemůže používat českou “biozebru”. Recertifikovat biopotraviny z EU už není od vstupu ČR do EU povinné a někteří dovozci biopotravin tak tudíž nečinní, což je pro spotřebitele matoucí, neboť nemohou znát každou národní značku pro BIO.

Na každé biopotravině prodávané v EU musí však být vyobrazena jednotná značka EU pro biopotraviny tzv. Eurolist:

Zpracoval Jan Valeška, PRO-BIO LIGA, 15.5.2016