Je v pořádku, že zemědělské družstvo provádí chemický postřik své louky sousedící s naší vesnicí v době, kdy fouká silný vítr směrem od louky k vesnici? Mohu se tomu nějak bránit? | Lovime.bio

Je v pořádku, že zemědělské družstvo provádí chemický postřik své louky sousedící s naší vesnicí v době, kdy fouká silný vítr směrem od louky k vesnici? Mohu se tomu nějak bránit?

PoradnaJe v pořádku, že zemědělské družstvo provádí chemický postřik své louky sousedící s naší vesnicí v době, kdy fouká silný vítr směrem od louky k vesnici? Mohu se tomu nějak bránit?
Jan Valeška Personál se zeptal před 3 roky

Tuto problematiku řeší legislativa, jmenovitě vyhláška č. 207/2012 Sb., o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků, která stanovuje za jakých podmínek lze nebezpečné přípravky ve venkovním prostředí aplikovat (jde zejména o vhodné povětrnostní podmínky – nesmí se aplikovat za větru) a následně to řeší také zákon 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči, který stanovuje, že zemědělec musí použití prostředků, které jsou označené jako nebezpečné či zvlášť nebezpečné pro včely nahlásit chovatelům včel a místně příslušnému úřadu.

Takže aplikovat postřiky za větru jde nejen proti zdravému rozumu, doporučení výrobců postřiků, ale hlavně proti předpisům. Potíž je, že se to špatně dokazuje….

O aplikaci některých (těch nebezpečných pro včely, lidi se neřeší) ví dva dny předem obecní úřad a místní svaz včelařů, jinak to nikomu zemědělec hlásit nemusí.

Odpovědným orgánem v tomto ohledu je Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a jeho krajské oddělení rostlinolékařské inspekce viz http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/zemedelska-inspekce/kontrola-pripravku-na-ochranu-rostlin

Jan Valeška, květen 2018