Je certifikace BIO Siegel německého výrobce zárukou, že se skutečně jedná o bioprodukt?

PoradnaKategorie dotazu: Značení potravinJe certifikace BIO Siegel německého výrobce zárukou, že se skutečně jedná o bioprodukt?
Eva Čermáková Personál se zeptal před 2 roky

Všechny potraviny na nichž se objeví slovo BIO/EKO musejí splnovat pravidla stanovená Nařízením Rady (ES) 834/2007 o ekologické produkci (s nímž je vouladu tuzemský zákon 242/2000 Sb) a musejí na etiketě tuto skutečnost nějak prokázat. Tímto prokázáním je jednak kód kontrolního orgánu, tedy zkratka organizace, která ručí za to, že produkt skutečně splňuje zákonné podmínky (bývá v podobě CZ-BIO-001, DE-ÖKO-001, AT-BIO-301), a také logo, u kterých je to složitější:

Eurolist (logo biopotravin EU) – tímto logem jsou povinně označeny všechny balené potraviny vyprodukované v zemích EU a dobrovolně i produkty dovážené z třetích zemí
Biozebra (logo biopotravin ČR) – tímto logem jsou povinně označeny všechny balené potraviny vyprodukovné v ČR nebo dovezené do ČR přímo ze třetích zemí.
Jiná loga zemí EU (např. Biosiegel) – kterými jsou označeny výrobky ze třetích zemí (např. Mexika) dovezené do jiné země EU (např. do Německa) a dále šířené po EU v rámci volného obchodu, i tyto však musejí splňovat evropská pravidla pro výrobu biopotravin, což zaručuje kontrolní orgán v zemi příjemce.
Takže v současné době platí, že každá potravina opatřená slovem BIO na obale musí nést buď logo Eurolistu i Biozebry/jiného loga členského státu nebo pouze logo Biozebry/jiného loga členského státu (u dovezených produktů ze třetích zemí).

Co je však nejdůležitější je skutečnost, že na výrobku musí být vždy uváděn kód orgánu, který provedl kontrolu dodržování zákona. Právě u tohoto orgánu si pak můžete zjistit, zda daný výrobek skutečně prošel kontrolou – seznam kontrolních orgánů a jim přiřazených kódů lze dohledat zde .

Ve zkratce platí tedy, že:
– ne každý výrobek označený BIO musí nést logo Eurolistu (jedná se výrobky dovezené ze třetích zemí, které mohou být ale označeny dobrovolně),
– značka BIOSiegel doplněná kódem kontrolní organizace je zárukou, že produkt byl vyroben v souladu s evropskými pravidly pro biopotraviny,
– každý výrobce, který označí svůj produkt slovem BIO na obalu musí doložit že produkt splňuje evropskou legislativu pro výrobu biopotravin a toto doložení potvrdit na obale kódem kontrolního orgánu a případně i příslušnými logy,
– že nejde o podvod tedy zaručuje především kód kontrolního orgánu.

V případě podezření z protiprávnho označování biopotravin můžete posílat své podněty k šetření Ministerstvu zemědělství, které má v gesci problematiku klamavého značení a má i legální možnosti jak jej řešit je mail: ekozemedelstvi@mze.cz.

Zpracoval Jan Valeška, PRO-BIO LIGA, 12.12.2012