Jaká jsou povolena krmiva pro zvířata v EZ?

PoradnaKategorie dotazu: Ekologické zemědělstvíJaká jsou povolena krmiva pro zvířata v EZ?
Eva Čermáková Personál se zeptal před 10 měsíci

Obecné zásady krmení v ekologickém chovu:

  • zvířatům se nesmi podávat jiné krmivo než rostlinného, živočišného či minerálního původu a určitá činidla, uvedená v Nařízení o ekologickém zemědělství, zde je uveden přesný seznam povolených krmiv. Přečíst si jej můžete v přiloženém souboru.
  • 50 % krmiva musí pocházet z podniku kde zvířata žijí (či v odůvodněných případech z jiného podniku v regionu)
  • Mláďata savců jsou přednostně krmena mateřským mlékem po dobu 3 měsíců u skotu, 45 dnů u koz a ovcí a 40 dnů u prasat
  •  Krmivo musí pocházet ekologického zemědělství nebo z období přechodu na ekologické zemědělství (max 20 %)