Jaká hnojiva jsou povolena při pěstování bio potravin a chovu zvířat? | Lovime.bio

Jaká hnojiva jsou povolena při pěstování bio potravin a chovu zvířat?

PoradnaKategorie dotazu: Ekologické zemědělstvíJaká hnojiva jsou povolena při pěstování bio potravin a chovu zvířat?
Gábina Sýkorová se zeptal před 2 roky

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na používání hnojiv při pěstování bio plodin a jak je to s užíváním léků, aditiv a jiných látek u chovu zvířat pro bio maso.
Ano, všude se dočtu, že se nepoužívají žádná chemická hnojiva atd. Ale nikde nemohu dohledat seznam toho, co je povolené (u rostlin i u zvířat). A jak je to u bio vína?
Předem velice děkuji.

Gábina Sýkorová

Děkujeme za Váš dotaz.

Registr hnojiv a přípravků na ochranu rostlin je veden na stránkách ÚKZÚZ, kde lze identifikovat i přípravky povolené k využití v ekologickém zemědělství (EZ). Pokud jde o hnojiva, lze používat pouze přírodní hnojiva uvedená v Příloze I (viz. strana 34) nařízení Komise (EU) 889/2008. Pokud jde o přípravky na ochranu rostlin, lze používat pouze látky uvedené v příloze II téhož nařízení  (viz strana 36). Konkrétní přípravky jsou uvedeny v zmíněném registru ÚKZÚZ. Obecně se jedná o látky přírodního charakteru pro ochranu před chorobami rostlin a hmyzem. Herbicidy pro hubení plevelů nejsou povoleny.

Pokud jde o léčení zvířat, principem ekologických chovů je zejména volba vhodného plemene a dobrých životních podmínek jako prevence nemocí. Pokud zvířata onemocní, lze je samozřejmě léčit běžnými veterinárními prostředky pod dohledem veterináře. Avšak i zde jsou určitá omezení. Ochranné lhůty u léčiv se v EZ automaticky zdvojnásobují, a pokud během jednoho roku dojde k více než třem léčbám alopatickými léčivy, nelze produkty ze zvířete uvádět na trh jako bio, resp. zvířeti začíná běžet nové „přechodné období“, šest měsíců u zvířat na mléko a 12 měsíců u zvířat na maso, po kterém je možné produkty uvést jako bio.

Pěstování révy vinné podléhá všem pravidlům ekologické rostlinné produkce a ve výše uvedeném nařízení jsou uvedeny enologické postupy a omezení specifická pro výrobu biovín.

Dodržování pravidel ekologické produkce je přísně kontrolováno kontrolními organizacemi ekologického zemědělství, Státní veterinární správou, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí a Ústředním kontrolním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) a to nejméně jednou za rok v každém ekologickém podniku.

Užitečné odkazy:

Stránky ÚKZÚZ:  http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal 
Nejaktuálnější znění nařízení Komise EU ke stažení zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1565696612582&uri=CELEX:32008R0889.

Více informací na http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/

Registr ÚKZÚZ: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Vyhledavani.aspx?type=0&vyhledat=A&stamp=1565696509092  

V případě dalších dotazů či nejasností se na nás neváhejte obrátit.