Jak skutečně poznat, že se jedná o přírodní či bio kosmetiku? | Lovime.bio

Jak skutečně poznat, že se jedná o přírodní či bio kosmetiku?

PoradnaKategorie dotazu: OstatníJak skutečně poznat, že se jedná o přírodní či bio kosmetiku?
Kateřina Kotěrová Personál se zeptal před 3 roky

Spolehlivě odhalit přírodní a bio kosmetiku je mnohem složitější než v případě biopotravin. Na rozdíl od biopotravin[1] totiž v Evropské unii ani v České republice zatím neexistuje žádná zákonná úprava pro určování kritérií přírodní a bio kosmetiky.

Pravidla pro použití slov „přírodní“, „bio“ a „eko“ v případě kosmetických prostředků nejsou jasně definována, a proto jsou zneužitelná. Proto se stává, že výrobce může bez problémů produkt prezentovat jako přírodní či dokonce bio, a to i v případě, že obsahuje nepatrné množství rostlinného výtažku, doplněného celou řadou syntetických látek. Výrobci kosmetických prostředků mohou v současné době libovolně použít zkratku bio nebo slova přírodní/ekologický a klamání spotřebitele se v takovém případě těžko dokazuje.

Naštěstí existují nezávislé certifikační organizace – tam, kde vidíme loga společností sdružených pod standardy COSMOS[2], jako Ecocert, COSMEBIO, Soil Association, ICEA anebo české logo CPK, můžeme mít jistotu, že každý krok procesu výroby byl důkladně zkontrolován nestrannými odborníky. Certifikovaná kosmetika splňuje přísné standardy, které zaručují, že jsou používány zejména přírodní suroviny, ideálně v bio kvalitě, namísto užívání rizikových látek. Jedná se zejména o umělé látky běžné v ostatních přípravcích, jako jsou syntetická barviva, konzervanty, ropné produkty, umělé parfémy a látky pocházející z mrtvých zvířat. Navíc je pro certifikovanou kosmetiku naprostým tabu testování jakýchkoliv produktů i jejich složek na zvířatech, stejně jako zadávání těchto testů jiným firmám. Standardy řeší i obaly kosmetických produktů, doporučeno je využívání recyklovatelných obalů, příp. s možností opakovaného využití, zakázány jsou obaly z PVC a polystyrenu.

Vodítkem toho, do jaké míry je produkt přírodní či bio, je jeho složení (povinně zveřejňované) a pak ochranná známka (logo) na etiketě, která je výrobci udělována nezávislou certifikační organizací společně s certifikátem při splnění stanovených pravidel – standardů.

V současné době jsou nejčastěji využívány Standardy COSMOS, považované za celoevropskou normu pro certifikaci přírodní a bio kosmetiky. Přesto mohou existovat drobné rozdíly, např. v typu povolených nebo zakázaných surovin nebo ve výši podílu biosložky v biokosmetice.

V České republice certifikaci kosmetických přípravků vyráběných z přírodních a ekologických surovin – známku CPK (Certifikovaná přírodní kosmetika) a její nadstavbu CPK bio – uděluje kontrolní organizace KEZ, o. p. s., při dodržení Standardů KEZ, jež vychází ze standardů COSMOS, a to již od roku 2007.

KEZ, o.p.s., je jedinou kontrolní organizací s tímto oprávněním v nových členských zemích EU. Z českých značek mají certifikát CPK například Nobilis Tilia, Atok, Saloos, Karel Hadek nebo Bebutter.

Kosmetika je často směsí řady látek, proto je nutné kromě požadavku na obsah přírodních surovin blíže specifikovat požadavky i na další látky a některé postupy výroby. Certifikovaný kosmetický přípravek může obsahovat pouze látky uvedené (povolené) v příloze č. 1 Standardů KEZ.

Pravidla pro CPK:

⇒  minimálně 85 % složek produktu je přírodního původu

⇒ produkt nesmí obsahovat:

  •  synteticky získané parfémy
  •  ropné látky typu minerálního oleje, parafínu nebo vazelíny
  •  syntetické konzervační látky
  •  syntetická barviva
  •  vybrané tenzidy, silikony,
  •   živočišné složky (kromě včelího vosku a alkoholů ovčí vlny)
  •   suroviny vyrobené pomocí GMO (geneticky modifikovaných organismů)
  •   chemické UV filtry (přípustné jen fyzikální: oxid titaničitý a zinečnatý)
  •   látky, které podstoupily proces ozáření ionizující dávkou energie aj.

⇒  procesy výroby, které nejsou přípustné:

bělení – deodorace, užití enzymů získaných z GMO, deterpenace (jiná než pomocí destilace parou), etoxylace, sulfonace, propoxylace, alkoxylace, úpravy využívající rtuť nebo katalyzátory ropného původu, získávání a extrahování rostlinných olejů a tuků chemickými rozpouštědly (s výjimkou absolue aj.)

Pravidla pro CPK bio – plní parametry Standardu pro CPK a navíc:

⇒ minimálně 90 % složek produktu je přírodního původu

⇒ alespoň 20 % hmotnostního podílu přírodních složek je BIO

(za biosložku je považována taková surovina, na kterou certifikační organizace vystavila certifikát o ekologickém původu v souladu s nařízením Rady (ES) c. 834/2007)

Z výše uvedeného vyplývá, že označení „přírodní kosmetika“ neznamená, že je rovněž i „BIO“. Podmínkou u bio kosmetiky je obsah určitého podílu bio suroviny v přípravku.

 

Loga dalších uznávaných nezávislých certifikačních organizací pro přírodní a bio kosmetiku:

Jedná se zejména o hlavní evropské certifikační organizace, zakladatele sdružení COSMOS:

Ecocert, Francie
Cosmebio, Francie
Soil Association, UK
BDIH, Německo
ICEA, Itálie
Společná „evropská“ značka COSMOS standardů

Výhody přírodní a bio kosmetiky:

Nelze tvrdit, že je certifikovaná přírodní kosmetika či bio kosmetika účinnější než klasická kosmetika. Certifikovaná kosmetika však představuje nadstadardní kvalitu díky zvýšené bezpečnosti kosmetického přípravku, zejména při dlouhodobém používání. Snižuje se riziko kontaktu kůže a našeho organismu s látkami, které nejsou tělu vlastní.

Důvěryhodnost přírodní a bio kosmetiky:

Certifikovaná přírodní a bio kosmetika má na obalu ochrannou známku (logo), kterou výrobce získá jen na základě pravidelné kontroly od externí nezávislé certifikační organizace, a to při splnění jasných transparentních pravidel, které je možno porovnat s jinými certifikovanými výrobky. Jedná se o dobrovolné plnění nadstandardních pravidel ze strany výrobce, který navíc za kontrolu a vydání certifikátu platí kontrolní organizaci nemalý poplatek.

Jak si správně vybrat přírodní či bio kosmetiku:

Za důvěryhodnou kosmetiku lze považovat tu, která je certifikována nezávislou a známou kontrolní organizací. Vyplatí se ověřit si certifikační organizaci, která propůjčila výrobku známku (logo), zda existuje, je známá a certifikuje více výrobků. Dále vyhledat si na webu nebo se zeptat prodejce, co přesně známka garantuje / znamená = proč je výrobek označen jako přírodní / bio / ekologický – jaké plní standardy.

Podezřelé je, když například výrobce dá do názvu kosmetiky slovo BIO, ale nikde v značení již nenajdete logo certifikační organizace. Někdy také dochází k tomu, že výrobce napíše například Krém s bio olejem. Pak netvrdí, že celý výrobek splňuje požadavky na bio kosmetiku, ale přípravek obsahuje jen jednu či více bio složek. Ale i v tomto případě má spotřebitel nárok na průkaz tvrzení. Bio oleje musí mít platný certifikát o surovině z ekologického zemědělství. Pokud toto není schopen výrobce kosmetiky doložit, je to klamání spotřebitele.

***

V čem se certifikovaná kosmetika liší od té „běžné“?

Kvalitu kosmetiky dělíme na dvě skupiny:

a)       Kvalita definovaná legislativou = běžná kosmetika musí splňovat požadavky definované evropskou i tuzemskou legislativou – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích), dozor v ČR vykonává Státní zdravotní ústav.

(např. podlimitní koncentrace vybraných toxických prvků a látek, kožní snášenlivost, mikrobiální čistota, bezpečnost při zamýšleném způsobu použití aj.)

b)      Kvalita definovaná nadstandardy = certifikovaná přírodní a bio kosmetika musí splňovat stejnou legislativu jako běžná kosmetika, výrobce však dobrovolně navíc dodržuje další pravidla – standardy jako nadstavbu, dodržování nadstandardů je garantováno nezávislou certifikační institucí; do této druhé skupiny spadá přírodní kosmetika a bio kosmetika

 

Užitečné zdroje:

·         http://www.kez.cz/prirodni-a-bio-kosmetika

·         http://www.syncare.cz/bio-kosmetika/

·         letáček https://www.lovime.bio/wp-content/uploads/2018/11/Prirodni-kosmetika.pdf

·         https://cosmos-standard.org/

·         https://www.krasa.cz/prirodni-bio-kosmetika/

·    https://eshop.nobilis.cz/certifikace-kosmetiky/, zde najdete také porovnání certifikátů pro přírodní kosmetiku a přírodní kosmetiku v biokvalitě.

 

 

Zpracovala Andrea Hrabalová, únor 2019

[1] Pozn.: Biopotraviny jsou definovány jako potraviny pocházející z ekologického zemědělství vyrobené dle pravidel definovaných jak v národním Zákoně č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, tak v předpisech EU Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci.
[2] Sdružení COSMOS (COSMetic Organic Standard) vzniklo v roce 2002, kdy se pět významných evropských certifikačních organizací (BDIH – Německo, COSMEBIO – Francie, Ecocert Greenlife – Francie, ICEA – Itálie a Soil Association – UK) spojilo s cílem vytvořit jednotné certifikační standardy pro kosmetiku a výrobky osobní péče. Standardy COSMOS vstoupily v platnost v lednu 2010 a jsou průběžně aktualizovány.