Co přesně znamená, když je u loga BIO nápis “Produkt přechodného období?”

PoradnaKategorie dotazu: Značení potravinCo přesně znamená, když je u loga BIO nápis “Produkt přechodného období?”
Eva Čermáková Personál se zeptal před 10 měsíci

Znamená to, že podnik nebo producent takto označené potraviny ještě nesplnil základní podmínku pro minimální dobu hospodaření ekologickým způsobem. Důvodem je, aby byl z půdy a z ekosystému co možná nejvíce odstraněn vliv předešlého způsobu hospodaření. (Tato doba je 1 rok pro pastviny a louky, 2 roky u orné půdy a 3 roky pro sady a vinice.) Doprovodný nápis u loga BIO musí být na obalu jasně čitelný!
U produktu z přechodného období má spotřebitel jistotu, že ekozemědělec již musí splňovat všechny podmínky Zákona o ekologickém zemědělství.