Co přesně znamená, když je u loga BIO nápis “Produkt přechodného období?”

PoradnaKategorie dotazu: Značení potravinCo přesně znamená, když je u loga BIO nápis “Produkt přechodného období?”
Eva Čermáková Personál se zeptal před 2 roky

Znamená to, že podnik nebo producent takto označené potraviny ještě nesplnil základní podmínku pro minimální dobu hospodaření ekologickým způsobem. Důvodem je, aby byl z půdy a z ekosystému co možná nejvíce odstraněn vliv předešlého způsobu hospodaření. (Tato doba je 1 rok pro pastviny a louky, 2 roky u orné půdy a 3 roky pro sady a vinice.) Doprovodný nápis u loga BIO musí být na obalu jasně čitelný!
U produktu z přechodného období má spotřebitel jistotu, že ekozemědělec již musí splňovat všechny podmínky Zákona o ekologickém zemědělství.

Zpracoval Jan Valeška, PRO-BIO LIGA, 17.7.2015