Síťujeme KPZko!

Datum akce: 22.02.2019 | Město/obec: Praha

Síťujeme KPZko! Aneb přijeďte na velké setkání iniciativ komunitou podporovaného zemědělství v České republice. Chceme se s vámi potkat. Chceme se s vámi poznat. Chceme, abychom sdíleli vzájemně své zkušenosti. Chceme vytvořit fungující síť iniciativ.

Za posledních 10 let vzniklo u nás  několik desítek iniciativ  komunitou podporovaného zemědělství, do kterých je zapojeno odhadem na dvě desítky ekologicky hospodařících zemědělců a 2000 odběratelů. Zatím KPZky vznikaly více méně živelně s podporou Asociace místních potravinových iniciativ. AMPI živila léta tahle klíčící „semínka“  vlastní energií, inspirací ze zahraničí, nabídkou seminářů i poradenstvím. Cítíme, že nyní je čas, aby se jednotlivé „rostlinky KPZ “ propojily a vytvořily pestrobarevnou louku. Aby vznikl různorodý porost, který odolá nejen suchu a dalším výkyvům počasí, ale vydrží třeba i nápor úřednického šimla. Ale na to už AMPI sama nestačí. Zemědělci, lidé z KPZek, vytvoříte společně s námi fungující siť, abychom mohli šířit myšlenku agroekologie dál?

Jak fungují sítě KPZ v zahraničí? Co přináší svým členům, ať už jsou to zemědělci nebo spotřebitelé? Jak by mohla fungovat síť u nás? Máme vizi, ale jaká je vaše představa a potřeby? O tom všem s vámi chceme diskutovat.

Kdy: pátek 22. 2. 2019, od 13 do 17 hod.
Kde: Skautský institut, Staroměstské náměstí 4/1, 110 00 Praha

Seminář je součástí oslav dne komunitou podporovaného zemědělství „Slavíme KPZko!“ Na seminář i další akce se můžete přihlásit prostřednictvím registračního formuláře zde.

Odkaz na událost na facebooku zde.

Kontakt │ Jana Kožnarová │ jana@asociaceampi.cz │ 606 021 521

Děkujeme Skautskému institutu za možnost uspořádat seminář v SI NASTAROMÁKU.

Seminář pořádá: Asociace místních potravinových iniciativRodinná farma Lukava a CooLAND

Akce je podpořena hlavním městem Praha v rámci projektu „Zapoj se do KPZ“.