Zpracování mléka na ekofarmách

Datum akce: 12.04.2018 | Město/obec: Nežichov

Zveme vás na seminář Zpracování mléka na ekofarmách, který proběhne 12. 4. 2018 na ekofarmě Belina v Toužimi v rámci projektu Ministerstva zemědělství.

PROGRAM:
9.00 – 9.15 prezence
9.15 –12.15 Praktická část*, Blanka Hrbková, Ing. Ivan Hrbek, poradce pro EZ
• výroba sýru řemeslným způsobem
• pařené sýry ve faremním zpracování, pro a proti, možnosti, označování
• exkurze na farmu
12.00 –12.30 oběd
12.30 –15.45 Teoretická část*, Ing. Ivan Hrbek, poradce pro EZ
• nová legislativa faremního zpracování
• metodická příručka MZE pro faremní a řemeslné zpracování mléka, tradiční způsoby zpracování mléka, podniky s malým objemem výroby, podniky v oblastech s omezujícími zeměpisnými podmínkami, pojízdné a přechodné prostory
• označování mléčných výrobků, nové definice některých výrobků
• uvádění mléčných výrobků na trh, marketing
15.45—16.00 Diskuze a závěr
* Teoretická a praktická část se budou prolínat

Přihlášky posílejte na jan.smesny@pro-bio.cz, nebo
telefonicky na 606 040 999.

Seminář je bezplatný, dopravu si hradí každý účastník sám.
Občerstvení v BIO kvalitě zajištěno.