Seminář – Zpracování mléka na ekofarmách od legislativy až po distribuci zákazníkům

Datum akce: 25.10.2018 | Město/obec: Sušice

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců a Ministerstvo zemědělství Vás zvou na seminář Zpracování mléka na ekofarmách od legislativy až po distribuci zákazníkům v rámci Projektu Ministerstva zemědělství na podporu produkce a odbytu biomléka.

Kde: Restaurace a penzion U Vítovců, Americké armády 81, 342 01 Sušice

 

PROGRAM:
9:00 – 9:15 prezence

9:15 –11:30 Praktická část*, Blanka Hrbková, Ing. Ivan Hrbek (poradce pro EZ) – výroba sýru řemeslným způsobem, pařené sýry ve faremním zpracování, pro a proti, možnosti, označování

11:30 –13:45 Teoretická část*, Ing. Ivan Hrbek (poradce pro EZ) – nová legislativa faremního zpracování, metodická příručka MZe pro faremní a řemeslné zpracování mléka, tradiční způsoby zpracování mléka, podniky s malým objemem výroby, podniky v oblastech s omezujícími zeměpisnými podmínkami, pojízdné a přechodné prostory, označování mléčných výrobků, nové definice některých výrobků, uvádění mléčných výrobků na trh, marketing

14:00 Exkurze na Rodinnou farmu Melcher (Červené Dvorce 11, 342 01 Sušice)

* Teoretická a praktická část se budou prolínat

 

Přihlášky posílejte na jan.smesny@pro-bio.cz, nebo telefonicky na 606 040 999.

Seminář je bezplatný, dopravu si hradí každý účastník sám.

Občerstvení v BIO kvalitě zajištěno.