Seminář Šetrné metody hospodaření na zemědělské půdě

Datum akce: 30.05.2019 | Město/obec: Praha

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i., Českým spolkem pro agrolesnictví (ČSAL), Asociací místních potravinových iniciativ (AMPI), farmou Lukava, spolkem Centrum slezského norika (CSNs) a firmou Kolman – stroje za koně si Vás dovolují pozvat na seminář Šetrné metody hospodaření na zemědělské půdě, který se koná ve čtvrtek 30. 5. 2019 od 8:30 hodin v aule VÚRV, v.v.i., Praha 6 – Ruzyně. 

Program
08:00 – 08:30 prezence účastníků

08:30 – 09:00 zahájení semináře, pozdravení účastníků (Ing. Jiban Kumar, Ph.D. – ředitel VÚRV)

09:05 – 09:30 Vraťme se ke starému, bude to pokrok (Ing. Martin Káš, Ph.D., VÚRV)

09:30 – 10:10 Výhody moderního organického zemědělství z pohledu půdního mikrobiologa
(Ing. Jaroslav Záhora, CSc., MENDELU)

10:10 – 10:30 přestávka na občerstvení

10:30 – 11:00 Agrolesnictví – novinka nebo návrat k tradicím (doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D., ČSAL)

11:00 – 11:30 Zkušenosti s aplikací agrolesnických systémů pro udržitelné zemědělství (Ing. Radim Kotrba, Ph.D., ČSAL)

11:30 – 12:00 Komunitou podporované zemědělství (KPZ) – jídlo jako vztah (Mgr. Jan Valeška, AMPI)

12:00 – 12:30 Praktické zkušenosti s KPZ z pohledu farmáře a koordinátorky komunity (Ing. Martin Rosenbaum, farma Lukava, Ing. Šárka Krčílková, AMPI, CooLAND)

12:30 – 13:10 oběd

13:10 – 13:30 společný průvod s koňmi na pole

13:30 – 15:30 komentovaná praktická ukázka práce chladnokrevných koní na poli – sečení vojtěšky, otáčení sena, nahrabování sena

komentáře:
 koňské pohonné jednotky (potry) – představení koňostroje (Jan Kolman)
 slezský norik – rodinný farmářský kůň (J. & J. Svobodovi, CSNs)
 situace s koňmi na poli v ČR a ve světě (Ing. Martin Rosenbaum, farma Lukava)
diskuse a zakončení semináře

Více informací zde