Seminář Ekosystémové služby extenzivně obhospodařovaných travních porostů v horských a podhorských oblastech

Datum akce: 15.10.2018 | Město/obec: Frymburk

Seminář v rámci projektu Jde o půdu – Jde o život II

Bioinstitut – institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny – vás zve na seminář, který se koná 15. října 2018 v Pensionu Markus v jihočeském Frymburku.

Seminář je součástí projektu JDE O PŮDU – JDE O ŽIVOT II a přednášet budou odborníci z Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, Praha Zbraslav, Výzkumného ústavu rostlinné výroby, Praha Ruzyně a z Mendelovy univerzity, Brno. Součástí semináře je exkurze na farmu MILNÁ, na které Ing. Václav Valenta, majitel hospodářství, představí účastníkům semináře opatření k podpoře zadržování vody na travních porostech.

Seminář má také svou rozšířenou verzi, která se koná ve dnech 15. a 16. října na stejném místě a je určena k zahájení diskuse na téma ekosystémové funkce a ekosystémové služby zemědělsky obhospodařované krajiny.

Seminář se uskuteční s podporou Ministerstva zemědělství, Svazu marginálních oblastí, kontrolních organizací pro ekologické zemědělství KEZ a ABCERT a Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů.

Pozvánka zde.

 

Štítky:,