Přednáškový cyklus Voda a půda jako společenské dilema

Datum akce: 26.04.2018 | Město/obec: Praha

Vysychání půdy, záplavy, snižující se úrodnost nebo rybníky plné sinic – nahlédněte s NZM do problematiky křehké rovnováhy mezi zemědělskou produkcí a zdravou krajinou. Šest podvečerních přednáškových bloků nazvaných Voda a půda jako společenské dilema začíná v Národním zemědělském muzeu v Praze ve čtvrtek 26. dubna.

6×2 přednášky o vodě a půdě

O zadržování vody v krajině, způsobech hospodaření, nečekaných změnách počasí i o mimoprodukční roli zemědělské krajiny budou v Národním zemědělském muzeu v Praze přednášet odborníci z univerzit, výzkumných institucí i přímo ze zemědělské praxe. Šest témat ve dvanácti přednáškách nabídne posluchačům různé přístupy i možnosti řešení a představí řadu aktuálních výzkumů a dat. Cyklus je určen nejen odborné veřejnosti, témata se věnují problematice zajímavé i pro laiky, kteří se zemědělstvím nemají osobní zkušenost. Přednášet budou zástupci Státního pozemkového úřadu, Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, Centra pro výzkum toxických látek v prostředí z Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzita, Výzkumného ústavu meliorací a půdy či České společnosti ornitologické.

Přednášky Národní zemědělské muzeum připravilo ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem, který je současně odborným garantem cyklu.

Buďte Z{věda}ví!

Cyklus je první z řady přednášek populárně vzdělávacího formátu Z{věda}ví zaměřeného na prezentaci zemědělských a jemu blízkých témat. Začíná 26. dubna a pokračuje každý čtvrtek, vždy od 17 hodin, až do 31. května. Na konci každého setkání bude prostor pro dotazy z řad posluchačů.

Vstup na přednášky je zdarma, místa si mohou zájemci dopředu rezervovat online na stránkách jednotlivých částí cyklu.

Program přednáškového cyklu Voda a půda jako společenské dilema

Kompletní program:
26. 4.  Voda a půda jako společenské dilema

17:00 – 18:00
Od meliorační trubky k ptačímu parku
Ing. Václav Zámečník a Mgr. Břeněk Michálek, Česká ornitologická společnost

18:00 – 19:00
Cena za zdravou krajinu: Kde se střetává realita se sny
Ing. Jaroslav Pražan, Ph.D., Ústav zemědělské ekonomiky a informací

3. 5. Úroda vs. úrodnost

17:00 – 18:00
Jak systém hospodaření ovlivňuje půdní úrodnost
Ing. Miroslav Florián, Ph.D., Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

18:00 – 19:00
Klikatá cesta za rovnováhou
Ing. Martin Hutař, ekologický producent

10. 5. Prostupnost krajiny: šance nejen pro vodu a půdu

17:00 – 18:00
Co chybí české krajině. Léčba a prevence.
Ing. Zdeněk Jahn, CSc., Státní pozemkový úřad, Pobočka Nymburk

18:00 – 19:00
Cesta do krajiny vede kolem nás všech
Ing. Vratislava Janovská, Ph.D., CooLAND, z.s.

17. 5. Co se vejde do polévkové lžíce aneb otrávený edafon

17:00 – 18:00
Půda jako živý ekosystém. Dialog mezi půdou a kořenem.
Ing. Jaroslav Záhora CSc., Mendelova univerzita

18:00 – 19:00
Půda jedová
Dr. Ing. Milan Sáňka, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita

24. 5. Kam mizí voda a půda z české krajiny

17:00 – 18:00
Význam půdy pro zadržení vody v krajině
Ing. Jan Vopravil, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a půdy, v.v.i.

18:00 – 19:00
Zadržení vody a půdy v krajině – praktická řešení
Ing. František Pavlík, Ph.D., Státní pozemkový úřad

31. 5. Klimatické změny: malé i velké bitvy

17:00 – 18:00
Klima a krajina: Z partnerů soupeři
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., Mendelova univerzita, CzechGlobe

18:00 – 19:00
Příběh vody z Milešovky. Diverzita jako životní styl.
Daniel Pitek, soukromý zemědělec