Polní den na VÚRV v Praze – Ruzyni

Datum akce: 12.06.2018 | Město/obec: Praha

Přijměte pozvání na polní den, který se zaměřuje na méně obvyklé obilniny jako žito, oves a pluchaté pšenice-  špaldu, jednozrnku, dvouzrnku. Polní den je organizovaný za podpory evropského projektu HealthyMinorCereals a bude na něm představen význam těchto obilnin a výsledky řešení pětiletého projektu HealthyMinorCereals (Zdravé minoritní obilniny).

Program semináře /Aula/

8:30–9:00 – prezence

9:05 – 9:15 –

9:30 – 9:45 –

10:00 10:15

10:30 10:45 11:00

11:15

zahájení J. Kumar /ředitel VÚRV, v.v.i./
Význam minoritních obilnin, přínos výsledků projektu HealthyMinorCereals /D. Janovská, M. Eiseltová/
Choroby minoritních obilnin /J. Chrpová a kol./
Výnosy a kvalita pšenice špaldy v konvenčním i ekologickém způsobu hospodaření /M. Káš a kol./
– Nově se vyskytující plevelné druhy /J. Mikulka/
– Zákazy účinných látek pesticidů – střet producentů a konzumentů

potravin /J. Ripl/
– Botanické pesticidy a základní látky /R. Pavela/
– Prezentace firmy SEED SERVICE, s.r.o. a jejich produktů /M. Podrábský/ – Prezentace firmy PRO BIO obchodní spol. s r.o. a jejich účasti v projektu

HealthyMinorCereals /M. Hutař/
– Občerstvení, ochutnávka pokrmů z minoritních obilnin

Prohlídka polních pokusů /12:00–14:30/

Minoritní obilniny a jejich planí příbuzní /V. Holubec, D. Janovská/
Hodnocení rezistence k chorobám v pokusech s umělou infekcí (BYDV, fuzariózyklasu) /J. Chrpová a kol./
Hodnocení odolnosti pšenice k suchu /J. Haberle/
Využití dronů v zemědělské praxi /J. Lukáš/
Plevelná společenstva /J. Štrobach/