Polní den na Ekofarmě VH Agroton

Datum akce: 26.04.2018 | Město/obec: Velké Hostěrádky

Ekofarma VH Agroton zve odbornou veřejnost na polní den 26. dubna od 14:00 hodin na téma Význam vrstevnicového obdělávání půdy, vláčení ozimů, redukce plevele, ukázky polních pokusů, přezimování porostů. Akce proběhne v rámci dotačního programu MZe Demonstrační farmy.

Více v pozvánce.