Konzultační den na Ekofarmě VH Agroton

Datum akce: 16.08.2018 | Město/obec: Velké Hostěrádky

Ekofarma VH Agroton zve odbornou veřejnost na konzultační den 16. srpna od 10:00 hodin do 15:00 hodin na téma Meziplodiny a jejich specifika; Vrstevnicové setí meziplodin; Pěstování pohanky.

Akce proběhne v rámci dotačního programu MZe Demonstrační farmy.

Více v pozvánce.