Polní den na Ekofarmě VH Agroton

Datum akce: 14.06.2018 | Město/obec: Velké Hostěrádky

Ekofarma VH Agroton zve odbornou veřejnost na polní den 14. června od 9:00 hodin do 15:00 hodin na téma Meziplodiny a jejich specifika; Skladištní škůdci, jejich cykly, biologická ochrana; Praktické ukázky v terénu; Přehlídka SDO pokusů; Ukázka posklizňové linky a dosoušecích roštů.

Akce proběhne v rámci dotačního programu MZe Demonstrační farmy.

Více v pozvánce.