Polní den na Ekofarmě VH Agroton

Datum akce: 10.05.2018 | Město/obec: Velké Hostěrádky

Ekofarma VH Agroton zve odbornou veřejnost na polní den 10. května od 9:00 hodin do 15:00 hodin na téma Význam organické hmoty v půdě; Výživa a hnojení rostlin v EZ; Vyhodnocení vlivu vláčení na stav; Možnosti regulace plevele; Přehlídka SDO pokusů – pšenice ozimá a jarní, ječmen jarní.

Akce proběhne v rámci dotačního programu MZe Demonstrační farmy.

Více v pozvánce.