Polní den na Ekofarmě Javorník

Datum akce: 26.09.2018 | Město/obec: Štítná nad Vláří

Ekofarma JAVORNÍK – CZ s.r.o. zve odbornou veřejnost na polní den 26. září od 9:00 hodin do 15:30 hodin na téma Udržitelné hospodaření v krajině Bílých Karpat; Jak čelit přírodním hrozbám na zemědělském půdním fondu; Vyhodnocení efektivity osevního postupu 2018, pěstování meziplodin a podpůrných přípravků a hodnocení úrodnosti půdy rýčovou metodou; Praktické ukázky v terénu: prohlídka polí, vyhodnocení efektivity meziplodin…

Akce proběhne v rámci dotačního programu MZe Demonstrační farmy.

Více v pozvánce.