Polní den na Ekofarmě Javorník

Datum akce: 11.07.2018 | Město/obec: Štítná nad Vláří

Ekofarma JAVORNÍK – CZ s.r.o. zve odbornou veřejnost na polní den 11. července od 9:00 hodin do 15:30 hodin na téma Úprava a tvorba osevního postupu v reakci na sucho; Pěstování meziplodin; Změny v nastavení standardu DZES 5 a možnosti využití protierozní kalkulačky pro posouzení protierozní ochrany v zemědělském podniku; Praktické ukázky v terénu: vyhodnocení efektivity osevního postupu, protierozních opatření a půdoochranných technologií.

Akce proběhne v rámci dotačního programu MZe Demonstrační farmy.

Více v pozvánce.