Pícninářský den Žabčice | Lovime.bio

Pícninářský den Žabčice

Datum akce: 02.10.2019 | Město/obec: Žabčice

Srdečně vás zveme na seminář Role víceletých pícnin a travních porostů v současném zemědělství s podtitulem Udržitelné systémy hospodaření s vyrovnanou bilancí organické hmoty v podniku s živočišnou výrobou a velkou variabilitou půdních podmínek.

Kdy: 2. 10. 2019 9:00 h

Kde: Místo konání: Lidový dům Žabčice (při průjezdu obcí Žabčice ve směru na Přísnotice zabočte  ukapličky doleva, budova se nachází c. 200 m v řadové zástavbě na pravé straně. GPS 49o00‘43.91‘‘N 16o36‘14.31‘‘E)

Stáhněte si pozvánku zde.

Kdo je Dr. Wilfried Hartl:

Pracuje v institutu Bio Forschung v Rakousku. Narodil se v Salcburku a dnes žije ve Weinviertelu. V roce 1990 získal Ph.D. na vídeňské univerzitě, studijní obor botanika a biologie člověka. Od roku 1980 vědcem na Institutu organického zemědělství a aplikované ekologie Ludwiga Boltzmanna. Od roku 1989 úředník města Vídně, lesní úřad MA 49 a zemědělský podnik města Vídně, kde nadále pracuje ve výzkumu ekologického zemědělství.

Od roku 2005 zástupce vedoucího Institutu Bio Forschung Rakousko (= dříve Institut organického zemědělství a aplikované ekologie Ludwiga Boltzmanna).
Vedoucí a koordinátor řady výzkumných projektů, mnohé z nich financovány EU.
Oblasti výzkumu: Zlepšení cyklů živin v zemědělství, aplikace biologicky hodnotného kompostu, vývoj nových technik zeleného hnojení pro polní plodiny a vinice, produkce osiv, pěstování leguminóz, výzkum kořenů, šlechtění odrůd pro ekologické zemědělství, nechemická regulace pcháče osetu a mnohé další. V roce 2005 vytvořil systém vzdělávání “praktických půdoznalců” společně se spolky Distelverein a BioAustria. Konzultant pro ekologické zemědělství a úrodnost půdy na mnoha seminářích a polních dnech. Pravidelně přednáší na univerzitách a odborných školách.

 

Vzhledem k potřebě zajištění pohoštění, prosíme o potvrzení Vaší účasti do pátku 27.9. 2019 na e-mail hejduk@mendelu.cz nebo na tel. 545 133 077, S. Hejduk – garant akce.

Akci pořádá Školní zemědělský podnik Žabčice a Mendelova univerzita v Brně a je finančně podporovaná z dotačního programu 9.f.m. Ministerstva zemědělství „Demonstrační farmy“.