Láska ke krajině prochází žaludkem | Lovime.bio

Láska ke krajině prochází žaludkem

Datum akce: 18.03.2019 - 19.04.2019 | Město/obec: Praha
výstava Láska ke krajině prochází žaludkem, Praha

Láska ke krajině. Kde a jak se rodí? Jak ji můžeme probudit v nás samotných? Tak, že do krajiny chodíme a žijeme v ní? Tak, že se začneme zajímat o krajinu a také o lidi, kteří o ni pečují? Tím, že začneme kupovat dobré jídlo od místních ekologických zemědělců? Tím, že sami zaboříme ruce zpátky do hlíny?

O tom všem je Láska ke krajině v Kasárnách. Výstava fotografií a doprovodný program chce ukázat, že agroekologie je cesta ke zdravé krajině i ke zdravým mezilidským vztahům.

Pořádá CooLAND ve spolupráci s Kevin V. Ton

Kasárna Karlín, Prvního pluku 20/2, Karlín, Praha 8, 186 00

https://www.kasarnakarlin.cz

https://www.facebook.com/ kasarnakarlin/