Konference VIDIEK- lokální produkce, ekologické zemědělství a šetrný turismus.

Konference je určná všem zájemcům o udržitelný rozvoj venkova. Součástí programu bude i prezentace výstupů projektu VIDIEK 21 (Vzdělávání pro udržitelný venkov), včetně publikace- zborníku příkladů dobré praxe z Maďarska, Česka a Slovenska.

Přihlášení zde.

Program a info: