Konference k projektu UNISECO | Lovime.bio

Konference k projektu UNISECO

Datum akce: 18.03.2021 - 19.02.2021 | Město/obec: on-line

Zajímají vás strategie přechodu na agroekologické hospodaření, územní dopady agroekologických přechodů na úrovní EU a klíčová doporučení pro politiku a praxi? Připojte se ke konferenci, kde budou prezentovány výsledky projektu UNISECO. 

Akce poskytne řadu příležitostí:

  • Diskutovat o výsledcích a přístupech uplatnitelných pro politiku a pro praxi, seznámit se s vytvořenou příručkou a online nástrojem k zachycení dopadů agroekologických zemědělských systémů na udržitelnost;
  • Přispět k rozvíjející se politické debatě v Evropě;
  • Propojit se s klíčovými partnery, výzkumnými pracovníky a dalšími zúčastněnými stranami.

Výstupy mají přispět k provádění Zelené dohody, strategie F2F od zemědělce ke spotřebiteli, strategie biologické rozmanitosti do roku 2030, přípravy evropského partnerství v oblasti výzkumu a inovací v oblasti agroekologických laboratoří a výzkumných infrastruktur a národních strategických plánů SZP.

Cílovou skupinou této konference jsou zemědělské organizace a zúčastněné strany napříč hodnotovým řetězcem, Evropská komise a veřejné orgány, mezinárodní organizace, nevládní organizace a organizace občanské společnosti, zástupci znalostních a inovačních sítí a výzkumní pracovníci.

Program konference a pokyny k registraci budou brzy zveřejněny.

Více informací najdete přímo na webu konference: https://uniseco-project.eu/articles/34/final-conference