Inovace ve faremním zpracování zemědělských produktů – Zpracování ovoce a zeleniny

Datum akce: 22.06.2018 | Město/obec: Havlíčkovo náměstí 153, Golčův Jeníkov

Zveme Vás na seminář o zpracování ovoce a zeleniny, který pořádá Společnost mladých agrárníků České republiky, z. s. a bude probíhat pod vedením odborných lektorů. Cílem akce je, aby účastníci vzdělávacího bloku uměli pružně reagovat na poptávku zákazníků a změnu trhu, aniž by to mělo dopad na kvalitu produktů. Semináře jsou realizovány v rámci opatření Vzdělávací akce Programu rozvoje venkova (2014-2020) a věnovány jsou třem tématům: mléko a mléčné produkty; maso a masné výrobky; zelenina a ovoce včetně jejich zpracování.

Z celkových sedmi seminářů proběhnou čtyři na certifikovaných ekologických faremních provozech.

Ve pátek 22. června, od 9:00 do 17:00 hodin bude místem semináře na téma Základní principy faremního zpracování ovoce a zeleniny zcela nově otevřená zpracovna a obchod Ekostatku Vlkaneč – Kraj Vysočina.

Pro koho je seminář primárně určen?
• zemědělští podnikatelé a jejich zaměstnanci a spolupracující osoby

• výrobci krmiv nebo potravin nebo jejich zaměstnanci

• vlastníci zemědělské a lesní půdy nebo jejich zaměstnanci

Účastnický poplatek je 400,- Kč/osoba (300 Kč/osoba pro členy SMA ČR). Poplatek se bude hradit v hotovosti na místě. Kapacita kurzu je 20 osob. Pro všechny přítomné je zajištěno občerstvení.

Přihlášení na seminář je přes portál Eagri. Bez přihlášení se nelze zúčastnit.

Více o seminářích.

Kontakt na osobu, u které lze získat informace o akci: Marie Balabánová, tel.: +420 732 522 074, email: balabanova@smacr.cz