Exkurze Sociální zemědělství v ČR v praxi | Lovime.bio

Exkurze Sociální zemědělství v ČR v praxi

Datum akce: 07.11.2018 - 08.11.2018 | Město/obec: České Kopisty, Valeč, Ledce
Práce s biobylinkami ve Svobodném statku na soutoku

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci Asociací sociálního zemědělství, z. s., vás srdečně zvou na exkurzi „Sociální zemědělství v ČR v praxi“. Exkurze se uskuteční ve dnech 7. – 8. listopadu 2018 na farmách v Ústeckém, Karlovarském a Středočeském kraji. 

Exkurze k tématu sociálního zemědělství zaměřeného na zaměstnávání, služby a další aktivity pro
zdravotně a sociálně znevýhodněné osoby
. Cílem exkurze je především ukázat nové způsoby
diverzifikace zemědělského sektoru
, a to v návaznosti na využití dotačních prostředků z Programu
rozvoje venkova 2014-2020
či jiných dotačních titulů, dále napomoci k dalšímu studiu či rozvoji oblasti
a podpořit
aplikaci konceptu do praxe v oblasti zemědělství.

PROGRAM:
První den exkurze – středa 7. listopadu 2018

9:00 Odjezd autobusu z Jihlavy (možnost dalšího nástupního místa po trase autobusu dle domluvy s organizátory)

11:30-12:00 Oběd

12:00-14:30 Svobodný statek na soutoku, o. p. s.

Představení biodynamického zemědělství, práce v oblasti sociálního zemědělství a dalších navazujících aktivit (např. bio sušárna bylin, zpracovna biozeleniny a ovoce, svíčkařská dílna, KPZ aj.). Sdílení zkušeností z pohledu žadatele v rámci opatření PRV – M11 Ekologické zemědělství; představení nového investičního záměru v návaznosti na žádost o dotaci z PRV 2014-2020 a předání zkušeností s administrací projektu.

16:30-18:00 Biostatek Valeč

Představení multifunkční farmy, zdejšího sociálního zemědělství; sdílení zkušeností z pohledu žadatele v rámci opatření PRV – M13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními, M11 Ekologické zemědělství, i příkladu dobré praxe projektu realizovaného z PRV: Zpracovna zemědělské výroby – novostavba sloužící ke zpracování zemědělských výrobků (sušárna ovoce, hub a bylin, výrobna mýdla a octa).

19:30 Večeře + ubytování (Restaurace a hotel U Lípy, Do Jezírek 70, 270 53 Krušovice)

Druhý den exkurze – čtvrtek 8. listopadu 2018

7:00-8:45 Snídaně

9:00 Odjezd autobusu z místa ubytování

10:00 – 13:00 Etincelle o.s. – Farma Ledce Šternberk
Představení vzniku a způsobu fungování farmy v návaznosti na aktivity spolku Etincelle; seznámení se specifiky práce i zaměstnanců na farmě; příklady spolupráce s dalšími subjekty.
Oběd
16:00 hod. Předpokládaný návrat do Jihlavy

Změna programu vyhrazena. V rámci exkurze je z prostředků Celostátní sítě pro venkov hrazena účastníkům doprava po celé trase exkurze, ubytování včetně snídaně, pohoštění (2x oběd, 1x večeře). Účastníci exkurze si sami hradí vstupy do objektů, drobné občerstvení ve vybraných místech exkurze (káva, voda, ochutnávky produktů) ve výši 500 Kč/osobu.


Bližší informace a registrace je možná v termínu do 2. 11. 2018 na e-mail:
kar3l.j4nda@gmail.com

Za organizátory srdečně zvou:

Bc. Karel Janda
Asociace sociálního zemědělství, z. s.
Ing. Lucie Sýsová
RO SZIF Brno