Ekofarma Vařejkův dvůr – příklad dobré praxe krátkého dodavatelského řetězce

Datum akce: 26.05.2018 | Město/obec: Meziboří, okr. Žďár nad Sázavou

Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny Vás srdečně zvou na exkurzi na ekofarmu Vařejkův dvůr.

Akce je cílena na odbornější publikum a proběhne od 10:00 do 15:00 hodin. Dopolední blok programu je zaměřen na předávání zkušeností z realizací úspěšných projektů podpořených z Programu rozvoje venkova (PRV), zejména opatření 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů. Naváže seznámení s aktivitami Celostátní sítě pro venkov a dále představení činnosti spolku Hojnost (KPZ – komunitou podporované zemědělství).

Odpoledne se můžete těšit na prohlídku farmy a jejich přidružených aktivit, včetně exkurze do zpracovatelského provozu. Více o ekofarmě Vařejkův dvůr.

Více informací o exkurzi naleznete v pozvánce.