Kohoutí zápasy

Vyměňte jedy a těžké kovy za prospěšné antioxidanty

Intuice možná mnohé napoví. To co se nezalévá koktejlem chemických látek a o co se člověk s láskou a s radostí stará, to lépe prospívá i slouží. Ale pro zarputilé, kteří by mohli tvrdit, že je lepší, když máme všeho víc a dostaneme to snáz a rychleji, potřebujeme fakta. Fakta přináší věda a výzkum, rozdíly mezi konvenční a bioprodukcí jsou porovnávány ve studiích. Z výzkumu Carlo Leiferta otištěného před třemi lety v British Journal of Nutrition, který můžeme považovat za zastřešující a který vycházel z neuvěřitelného množství 343 podružených studií o obsahových látkách v plodinách, vyplynulo, že ekologicky pěstované plodiny mají až o 60% vyšší obsah některých antioxidantů a podstatně nižší obsah těžkých kovů než konvenčně pěstované plodiny.

Napříč rozličnými regiony a sezónami bylo u ekologicky pěstovaných plodin v rámci výzkumu prokázáno

  • větší množství zdraví prospěšných antioxidantů
  • méně těžkých kovů
  • z těžkých kovů především méně potencionálně škodlivého kadmia
  • méně dusitanů a residuí pesticidů

Co to pro nás znamená?

Nu, když odhlédneme od toho, jak hluboký přínos má ekologické zemědělství pro udržitelnost v krajině a soustředíme se pouze na lidské zdraví, tak možnost ovlivnit kvalitu svého stravování vhodnou volbou při obstarávání potravin. Máme možnost stravovat se kvalitněji –  snížit příjem pesticidů, které přijímáme ve stravě a zvýšit objem prospěšných antioxidantů. Ty dlouhodobě fungují jako ochrana proti chronickým onemocněním kardiovaskulárního systému a neurodegenerativním změnám.

Autor: Anna Veselovská


Zdroje informací

„Vyšší obsah antioxidantů a nižší obsah kadmia a pesticidních reziduí v ekologicky pěstovaných plodinách: systematická literární rešerše a metaanalýza.“ Barabski, M. et al. Higher antioxidant and lower kadmium concentrations and lower incidence of pesticide residues in organically grow crops: a sytematic literature review and meta-analyses. British Journal of Nutrition, 15. července 2014.

Pro další informace je k dispozici databáze článků, které byly pro studii využity, volně dostupná na webových stránkách University of Newcastle (http://research.ncl.ac.uk/nefg/QOF).