BIOFACH 2019

Příjem přihlášek na společnou expozici s MZe do 30.6.2018!
Příjem přihlášek na samostatné stánky do 31.7.2018!

Veletrh BIOFACH se každoročně stává místem sekání odborníků na biopotraviny a ekologické
zemědělství. Další ročník této mezinárodní akce proběhne 13.-16. února 2019, tradičně v Norimberku.

Jste výrobci biopotravin, surovin s platným bio certifikátem a chtěli byste představit vaše výrobky
mezinárodnímu publiku? Ideální možnost pro prezentaci je společná expozice organizovaná
ministerstvem zemědělství. Příjem přihlášek probíhá ještě do konce června 2018.

Podrobné instrukce ke společné expozici naleznete v příloze „Akviziční dopis BIOFACH“. Každá
zúčastněná firma se podílí na společném stánku s plochou 8 m² , k dispozici je pro všechny účastníky
vybavená kuchyňka a zázemí. Kompletní organizaci a stavbu stánku zajištuje MZe.

Zájem o tuto formu prezentace je zpravidla nadprůměrný. Kapacita je však omezená, maximálně je
možné přijmout 17 přihlášek. Přihlášku naleznete v přiloženém akvizičním dopisu. Detailní informace
k dotaci 9H získáte také na webové stránce MZe.

Samozřejmě mohou firmy, které upřednostní samostatnou expozici, vystavovat i na samostatných
stáncích. V tomto případě se firma hlásí přímo u pořadatele vyplněním online registrace. V případě
dotazů nás neváhejte kontaktovat – Oficiální zastoupení norimberské veletržní společnosti v ČR,
info@proveletrhy.cz, paní Tůmová, tel.: 775 663 700.

Co byste měli vědět o veletrhu BIOFACH:

– největší a nejvýznamnější veletrh a kongres na téma biopotravin a ekologického zemědělství
– v roce 2018 počet vystavovatelů 2.962, počet návštěvníků 50.200. (každoroční růst obou
parametrů – v roce 2017: 2.785 vystavovatelů, 50.000 návštěvníků). Detailní analýza 2018.
– prezentované výrobky musí mít platný bio certifikát
– probíhá současně s mezinárodním veletrhem přírodní kosmetiky VIVANESS